Sysselsettingsprosenten

Beregnes ved å ta antall sysselsatte delt på hele befolkningen i samme aldersgruppe. Sysselsatte er personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende.