Universitets- og høgskolenivå, lang

Omfatter høyere utdanning med en lengde på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.