tynn kapitalisering

Skattemotivert tilpasning av lån og egenkapital. Et tynt kapitalisert selskap innebærer at selskapet er finansiert med en stor andel lån i stedet for aksjekapital. Denne typen finansiering benyttes for å flytte overskudd fra datterselskap plassert i land med relativt store skattekostnader til datterselskap i land med relativt lavt skattenivå