internbank

Selskap som fungerer som bank med hovedmål å betjene foretakene i eget konsern