skattegrunnlaget

Inntekt, fradrag, formue, gjeld, produksjon og andre deler av den skattepliktiges økonomi som vil påvirke skattenivået.