ekstern gjeld

Gjeld til andre selskap som ikke anses som å være tilknyttede selskap