intern gjeld

Gjeld et selskap tar opp i selskap innenfor samme konsern