internprising

Prising av transaksjoner mellom relaterte parter. Eksempler på slike transaksjoner er kjøp og salg av varer og tjenester mellom selskap i samme konsern.