Internasjonale konsernselskaper

En sammenslutning av selvstendige selskaper til en √łkonomisk enhet, der selskapene er registrert i minst to ulike land