Eiendomsskatteinntekten

Eiendomsskatteinntekten til kommunene har fra og med 2007 vært fordelt etter om den stammer fra boliger og fritidseiendommer eller om den stammer fra eiendomsskatt på annen eiendom, som i hovedsak vil si næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk og petroleumsanlegg.