Uten innvandrerbakgrunn

Omfatter i denne artikkelen befolkningen utenom innvandrerne og deres norskfødte barn. Befolkningen uten innvandrerbakgrunn blir også omtalt som majoriteten.