Skoleverket

Næringene ordinær grunnskoleundervisning, videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger og videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger