Barn uten innvandrerbakgrunn

Barn født i Norge eller utlandet av norske foreldre.