Barn med innvandrerbakgrunn

Inkluderer innvandrere (som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre) og norskfødte med innvandrerforeldre (som er født i Norge av utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre).