Nettoproduksjon av fjernvarme

Nettoproduksjon av fjernvarme er bruttoproduksjon (6,83 TWh i 2018) fratrukket fjernvarme levert til kraftproduksjon (0,36 TWh i 2018). Varme avkjĂžlt mot luft regnes ikke med i produksjonstallene for fjernvarme.