Skolesektoren

Skolesektoren er her næringer med kode som starter med 85.1, 85.4 og næringene 85.591, 85.594, 85.595, 88.911 og 88.913. Her inngår bl.a. barnehage, høyere utdanning, SFO, voksenopplæringssentre, folkehøgskoler m.m..