Skoleverket

Skoleverket er her næringer med kode som starter med 85.2 og 85.3 (grunnskoleundervisning og undervisning på videregående skoles nivå).