Sparing

Sparing er definert som «ikke konsumert inntekt» + korreksjon for endring i pensjonsrettigheter.