Karakterpoeng

En verdi som beregnes basert på karakterer fra videregående opplæring. Denne benyttes som en del av poenggrunnlaget ved opptak til studier ved universiteter og høgskoler. Karakterpoengene beregnes ved å ta gjennomsnittet av karakterer på vitnemålet, og multiplisere dette med 10. En person med snittkarakter 4,1 vil altså få 41 karakterpoeng.