Foreldrenes utdanningsnivå

Settes ut ifra den av foreldrene som har høyest utdanning, og deles inn i fem grupper avhengig av nivået på utdanningen:

(1) lang universitets- og høgskoleutdanning,

(2) kort universitets- og høgskoleutdanning,

(3) videregående (inkludert fagskole),

(4) grunnskole eller lavere og

(9) uoppgitt.