Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng kan sees på som et samlemål for alle karakterer oppnådd i grunnskolen. Poengene oppsummerer elevens resultater i alle fag, og er med på å danne grunnlaget for opptak til videregående skole. Poengene beregnes ved å ta gjennomsnittet av tallkarakterene (standpunkt eller eksamen) med to desimaler og multiplisere med 10.