Resten av befolkningen

Befolkningen 18 år og over der innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er holdt utenfor.