OECD

The Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisasjonen for √łkonomisk samarbeid og utvikling) ble etablert i 1960 og best√•r p.t. av 35 medlemsland fra hele verden.