Det europeiske patentkontoret, EPO

EPO: er en forkortelse for European Patent Office (Det europeiske patentverket). The European Patent Office tar imot, behandler og avgjør europeiske patentsøknader på grunnlag av regler gitt i Den europeiske patentkonvensjonen (EPC).