Fattigdomsproblemer

Samlebetegnelse for ulike utslag av økonomiske vansker, hvor både subjektive og objektive mål inngår.