Arbeidsgiveravgiftssone

Arbeidsgiveravgiften er differensiert mellom geografiske områder. Nærmere spesifikasjon av hvilke kommuner som tilhører den enkelte sone, finner du i database for standard klassifikasjoner