Tilskudd og premie til pensjonsordninger

Alle avgiftspliktige tilskudd og premie til pensjonsordninger fratrukket eventuelle egenandeler som arbeidstakeren er trukket for.