Setekilometer

Antall sitteplasser multiplisert med kjørelengde i rute.