Medikalisering

Medikalisering vil si at hendelser eller tilstander som i utgangspunktet ikke har en helsebegrunnelse, omgjøres til medisinske problemer.