Innvandrere

Innvandrere er personer som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandske besteforeldre.