Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre inntekt i perioder man på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. AAP er en midlertidig ytelse som i perioden før 1.januar 2018 kunne gis i inntil 4 år. For å ha rett til AAP må arbeidsevnen være redusert med minst 50 prosent.