Uføretrygd

Uføretrygd skal sikre inntekt for dem som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.