Små godsbiler

Små godsbiler er definert som varebiler, kombinerte biler og lette lastebiler med nyttelast på under 3500 kg.