Transportarbeidet

Med transportarbeid menes transportmengde*transportlengde. Benevningen er tonnkilometer.