Bostøttemottakere

Husholdninger som har mottatt Husbankens bostøtte i løpet av inntektsåret.