Inntektskvartil

Alle husholdninger er delt inn i fire like store deler etter ekvivalensinntekt. Laveste inntektsvartil er den fjerdedelen av husholdningene som har lavest inntekt.