Inntekt

Alle inntektstall er basert på ekvivalensinntekt. Ekvivalensinntekt betyr at inntektene er regnet om for å kunne sammenlikne husholdninger med forskjellig størrelse. Inntektsinformasjon er for foregående år. F.eks. er 2017-inntekt påkoblet data for 2018.