Integrerte programmer

Integrerte programmer i barnehagen er programmer som ikke har et tydelig skille mellom utdanning og omsorg.