ISCED

Den internasjonale utdanningsstandarden (the International Standard Classification of Education) – er utviklet av UNESCO for å kunne sammenstille og presentere utdanningsstatistikk på tvers av landegrensene. ISCED 0 tilsvarer barnehagenivået.