OECD

Organisasjonen for √łkonomisk samarbeid og utvikling.