Dollarbeløpene

Dollarbeløpene i artikkelen er justert ved bruk av kjøpekraftspariteter. Kjøpekraftspariteter er prisnivåindikatorer som uttrykker prisnivået i et gitt land på et gitt tidspunkt, relativt til prisnivået i ett eller flere andre land.