Bruttonasjonalprodukt (BNP)

Bruttonasjonalproduktet uttrykker den økonomiske merverdien som opptjenes gjennom produksjon. Det er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.