Det siste året

De siste 12 månedene før undersøkelsen ble gjennomført i 1. kvartal 2019.