Sentralitetsindeks

En kommunes sentralitet er basert på nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. Sentraliteten har verdier mellom 0 (kun teoretisk mulig) og 1000. Disse verdiene er gruppert sammen til seks klasser. Den mest sentrale kommunen vil alltid ha verdi 1000 (Oslo) og de minst sentrale kommunene har verdier ned mot 300.

De mest sentrale kommunene (Sentralitet 1) er Oslo og noen kommuner rundt, inkludert Moss og Drammen. Sentralitet 2 er kommunene rundt de mest sentrale kommunene, i tillegg til Stavanger/Sandnes, Bergen og Trondheim, samt mellomstore bykommuner som Fredrikstad, Sarpsborg, Hamar, Tønsberg og Sandefjord.