De siste tolv månedene

De siste tolv månedene før intervjutidspunktet som var 2. kvartal 2018.