Strafferettslige bøter

Omfatter kun bøter definert som straff i straffeloven. Inkluderer hverken strafferettslig inndragning eller sivilrettslige erstatningskrav. Ulike gebyrer ilagt av politiet, for bl.a. feilparkering og manglende bilbelte, eller forvaltningsrettslige sanksjoner slik som tilleggsskatt, er heller ikke del av statistikken over straffereaksjoner.