Mishandling i nære relasjoner

Inngår i lovbruddstypen Voldslovbrudd, men omfatter mishandling både med og uten bruk av fysisk vold. Ble innført som en ny straffebestemmelse i 2006, som til en viss grad erstattet andre liknende bestemmelser om vold og trusler.