Særreaksjoner

Inkluderer forvaring, tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. Forvaring er tidsubestemt frihetsberøvelse under Kriminalomsorgen som bare kan ilegges tilregnelige lovbrytere. Tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg er frihetsberøvelse under det regionale helsevesenet som bare kan ilegges utilregnelige lovbrytere.