Ubetinget fengsel

Innebærer at den straffede må sone den utmålte straffen, med mulig fratrekk for utholdt varetektsfengsling. Som en hovedregel åpner straffegjennomføringsloven for løslatelse på prøve når to tredeler av straffen er sonet, men minimum to måneder. Kriminalomsorgen kan beslutte om soningen skal gjennomføres helt eller delvis utenfor fengsel (se ssb.no/fengsling).