Påtalemyndigheten

Påtalemyndigheten etterforsker straffbare forhold og avgjør om det skal reises tiltale. Den kan også avgjøre en sak selv ved å vedta henleggelse, overføring til konfliktråd, påtaleunnlatelse eller forelegg. Ved mindre trafikk- eller tollovertredelser kan politi og tollvesen utstede forenklede forelegg.